Dienstenstraat 17
3161 GN Rhoon
010-50 19110
Postbus 834, 3160 AA Rhoon
info@jenl-bv.nl

J&L Industries Services B.V.  is in 1991 opgericht door 2 heren met de voornamen Jan en Leo.
Hier komt de naam J&L vandaan.

Het bedrijf is gestart met het ter beschikking stellen van arbeidskrachten in de grond-, weg-  en waterbouw.
Momenteel worden onze medewerkers ingezet  in veel disciplines, variërend van een bouwopruimer tot een volleerde timmerman of metselaar. Al onze medewerkers zijn in het bezit van het Basis VCA Certificaat.

Inmiddels is J&L Industries Services B.V.  uitgegroeid tot een volwaardig gecertificeerd bedrijf.
In onze regio zijn veel bedrijven  actief die vergelijkbare diensten aanbieden. J&L Industries Services B.V.  is daarom van mening zich te kunnen onderscheiden door:
- kwalitatief goed personeel te leveren tegen een concurrerende prijs
- duidelijke afspraken te maken en deze schriftelijk vast te leggen
- duidelijk te communiceren en terugkoppeling te geven
- het personeel goed te begeleiden en dit niet te beperken tot alleen de eerste dag
- de voorschriften te respecteren en de zekerheid te geven dat klanten met een bonafide                
  onderneming werken

Om een nog beter overzicht te geven van het bedrijf hieronder een korte samenvatting van een aantal zaken die belangrijk zijn voor klanten maar zeker ook voor arbeidskrachten.

STICHTING NORMERING ARBEID:
J&L Industries Services B.V.  is opgenomen in het "Register Normering Arbeid" van de Stichting Normering Arbeid. SNA-gecertificeerde uitleners en (onder)aannemers bewijzen met het keurmerk van de Stichting Normering Arbeid onder andere dat hun (personeels)administratie op orde is, dat zij op tijd voldoende loonheffingen en/of omzetbelasting afdragen en dat hun medewerkers gerechtigd zijn om arbeid in Nederland te verrichten. Met dit keurmerk behoeden zij hun opdrachtgevers zoveel mogelijk voor de gevolgen van aansprakelijkheid voor niet afgedragen belastingen en sociale verzekeringspremies en voor hoge boetes voor het werken met mensen die niet gerechtigd zijn om in Nederland te werken, van wie de identiteit niet is vastgesteld of die een valse identiteit hebben aangenomen.
Kortom, de bij de Stichting Normering Arbeid geregistreerde ondernemingen zijn betrouwbare partners voor ondernemingen die arbeid inlenen of werk uitbesteden.

VCU:
VCU (Veiligheid en Gezondheid Checklist Uitzendorganisaties) is een systeem voortgekomen uit VCA en is daar ook op gebaseerd. VCA betekent Veiligheid, gezondheid en milieu Checklist Aannemers. Het behelst een veelzijdig en compleet programma waarmee dienstverlenende bedrijven objectief en structureel kunnen worden getoetst en gecertificeerd op hun VGM-beheersysteem (VGM is Veiligheid, Gezondheid, Milieu). Ook VCU is een procedure voor de certificering van het VG-beheersysteem (VG is Veiligheid en Gezondheid), maar dan speciaal voor uitzendorganisaties. In tegenstelling tot VCA richt VCU zich uitsluitend op veiligheid en gezondheid en niet op milieu.

ABU:
De Algemene Bond Uitzendondernemingen (ABU) is sinds 1961 de belangenbehartiger van de uitzendondernemingen in Nederland. Met ruim 400 leden vertegenwoordigt de brancheorganisatie meer dan 60% van de markt. Daarmee is de ABU de grootste en meest toonaangevende werkgeversorganisatie binnen de uitzendbranche.

Kwaliteit en zekerheid gegarandeerd.
Er zijn veel uitzendondernemingen die op commerciële basis arbeidskrachten ter beschikking stellen in Nederland. Slechts een deel daarvan is aangesloten bij de ABU. Een ABU-lid moet namelijk voldoen aan hoge kwaliteitseisen. Bijvoorbeeld op het gebied van veiligheid op de werkvloer, gedragsregels, arbeidsvoorwaarden en afdrachten van sociale premies. Daarvoor hebben opdrachtgevers en uitzendkrachten de garantie dat ABU-leden staan voor kwaliteit, zekerheid en financiële betrouwbaarheid. Omdat zij periodiek gescreend worden is kwaliteit continu gewaarborgd.


G-REKENING:
J&L Industries Services B.V. is in het bezit van een G-rekening waar de klanten een deel van de factuurwaarde op afstorten. Hierdoor hebben de klanten meer zekerheid omtrent het afdragen van belastingen en premies in het kader van de WKA.

Home
Referenties
Inschrijven
Downloads
Contact